Molitfelnicul Mic (legat în piele)

Molitfelnicul Mic (legat în piele)

Rating produs
  • Livrare gratuita Livrare gratuita
  • Timp de retur Drept de retur 14 zile

  • Categorie: Carti Religie
  • Vanzator: librariasophia.ro
  • Cod intern: 9899900000910
Psaltirea (legată în piele (A6) - mica, 978-9730616-518-4) Livrare gratuita

Psaltirea (legată în piele (A6) - mica, 978-9730616-518-4)

200 LEI info

Psaltirea, ediția Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2017

Micul liturghier (legat în piele) Livrare gratuita

Micul liturghier (legat în piele)

200 LEI info

Axioane – Antologie psaltică Livrare gratuita

Axioane – Antologie psaltică

195 LEI info

Volumul „Axioane – Antologie psaltică” cuprinde o singură cântare – „Axion” sau „Vrednică ești” – în 461 de variante diferite. Ediția este îngrijită și diortosită

Micul Ceaslov (legat în piele) Livrare gratuita

Micul Ceaslov (legat în piele)

180 LEI info

Micul molitfelnic (legat în piele) Livrare gratuita

Micul molitfelnic (legat în piele)

180 LEI info

Triodul Livrare gratuita

Triodul

160 LEI info

Triodul (tri ode, trei cântă
ri) cuprinde slujbele religioase ş
i rânduielile bisericeş
ti în perioada cuprinsă
între Duminica Vameş
ului ş
i a Fariseului ş
i Sfânta Înviere, adică
perioada

Teologia dogmatică ortodoxă. Vol. 1+2+3 Livrare gratuita

Teologia dogmatică ortodoxă. Vol. 1+2+3

151 LEI info


rintele Dumitru Stă
niloae dezbate învă
ţ
ă
tura ortodoxă
despre Sfintele Taine, despre eshatologia sau viaţ
a viitoare, despre sfârş
itul vieţ
ii pă
mânteş
ti ş
i viaţ
a veş
nică
. Teologia adevă
rată
ş
i vie

Axioane praznicale – Antologie psaltică Livrare gratuita

Axioane praznicale – Antologie psaltică

150 LEI info

Axioane praznicale – Antologie psalticăVolumul „Axioane praznicale – Antologie psaltică”, îngrijit de Arhim. Clement Haralam și Cezar Florin Cocuz, cuprinde 242 de axioane, cele mai

Noul Testament (auriu, legat în piele) Livrare gratuita

Noul Testament (auriu, legat în piele)

250 LEI info

Cazania Livrare gratuita

Cazania

150 LEI info

Biblia - Ediţie Centenar Livrare gratuita

Biblia - Ediţie Centenar

145 LEI info

Noua ediție a BIBLIEI sau a SFINTEI SCRIPTURI apare în anul 2018, într-un context aniversar, cănd se împlinesc: 100 de ani de la Marea

Mărturii și evocări din lagăre și închisori – conține DVD Livrare gratuita

Mărturii și evocări din lagăre și închisori – conține DVD

145 LEI info

Cartea este însoțită de DVD-ul Mărturisitori ai Ortodoxiei în temnițele comuniste. În groapa cu șobolani mi-am dat seama că sunt într-o dilemă: ori bat imediat

Mineiul pe Iulie Livrare gratuita

Mineiul pe Iulie

140 LEI info

Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie-format mare Livrare gratuita

Sfânta şi dumnezeiasca Evanghelie-format mare

260 LEI info

Sfânta Evanghelie cuprinde texte din cele patru Evanghelii, pe care le află
m la începutul Noului Testament, prin care ni se dezvă
luie învă
ţ
ă
tura, faptele ş
i lucrarea

Sfânta Evanghelie (format A3) – ediţie omagială Putna Livrare gratuita

Sfânta Evanghelie (format A3) – ediţie omagială Putna

260 LEI info

Mineiul pe Decembrie Livrare gratuita

Mineiul pe Decembrie

136 LEI info

Sfânta si Dumnezeiasca Evanghelie - format mic Livrare gratuita

Sfânta si Dumnezeiasca Evanghelie - format mic

135 LEI info

Reeditarea Sfintei Evanghelii, carte de cult fundamentală a Bisericii Ortodoxe, reprezintă un eveniment editorial de mare importanţă în spaţiul cultic şi cultural al acesteia. Privită

Mineiul pe August Livrare gratuita

Mineiul pe August

135 LEI info

Mineiul pe octombrie- ediția 2022 Livrare gratuita

Mineiul pe octombrie- ediția 2022

130 LEI info

Mineiul pe noiembrie Livrare gratuita

Mineiul pe noiembrie

128 LEI info

22 x 30 cm 508 p. Coperti cartonate

Mineiul pe septembrie Livrare gratuita

Mineiul pe septembrie

128 LEI info

„Luna septembrie, care deschide anul bisericesc ortodox, cuprinde sărbători şi zile de pomenire ale unor mari Sfinţi ai creştinătăţii, pentru a căror cinstire imnografii au

Mineiul pe ianuarie Livrare gratuita

Mineiul pe ianuarie

126 LEI info

Mineiele sunt cărţi fundamentale ale cultului creştin ortodox care cuprind atât slujbele Sfinţilor pentru fiecare lună a anului, cât şi Sinaxarele referitoare la viaţa acestor

Molitfelnic Livrare gratuita

Molitfelnic

120 LEI info

Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, continuând în lume lucrarea Sa sfințitoare, a săvârșit, prin slujitorii ei, arhierei și preoți, slujbele sfinte spre binecuvântarea credincioșilor, încă de

Penticostar Livrare gratuita

Penticostar

120 LEI info

22 x 31 cm 450 p. Coperti cartonate Cuprinde sfintele slujbe de la Duminica Pastilor pana la Duminica Tuturor Sfintilor.

Cântările Sfintei Liturghii şi alte Cântări bisericeşti Livrare gratuita

Cântările Sfintei Liturghii şi alte Cântări bisericeşti

120 LEI info

Este o lucrare care continuă
opera începută
de marele Patriarh Justinan cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii noastre, la începutul deceniului al ş
aselea, lucrare ce

Paraclise – Vol. 1 Livrare gratuita

Paraclise – Vol. 1

120 LEI info

Prezenta ediție a Paracliselor a fost tradusă, în cea mai mare parte, din limba greacă de d-ra Maria-Iuliana Rizeanu, filolog clasic și traducător asociat în

Utrenierul

Utrenierul

115 LEI info

17 x 25 cm Coperti cartonate Întocmit de profesorii: Nicolae C. Lungu, Ion Croitoru ş
i Pr. Grigore Costea după
marii protopsalţ
i români: Macarie Ieromonahul, Anton

Repertoriu coral

Repertoriu coral

107 LEI info

Acatistier

Acatistier

106 LEI info

„În prezenta ediţie sunt cuprinse toate textele din Acatistierul românesc precedent, cu precizarea că Acatistul Sfinţilor Ilie Iorest şi Sava Brancovici a fost refăcut, întrucât

Mineiul pe aprilie

Mineiul pe aprilie

105 LEI info

„Reeditarea și diortosirea cărților de cult a reprezentat dintotdeauna pentru Biserica Ortodoxă Română o preocupare de căpătâi, dată fiind importanța lor pentru nevoile spirituale ale

Anastasimatar - Institutul Biblic(IMBOR)

Anastasimatar - Institutul Biblic(IMBOR)

105 LEI info

Notaţie psaltică.

Mineiul pe iunie

Mineiul pe iunie

105 LEI info

Biblia (format mic, 053, A5, piele, fermoar) Livrare gratuita

Biblia (format mic, 053, A5, piele, fermoar)

300 LEI info

Ediția centenar 2023

Biblia (format mic, legată in piele, Casa Cărții) Livrare gratuita

Biblia (format mic, legată in piele, Casa Cărții)

300 LEI info

Mineiul pe mai

Mineiul pe mai

100 LEI info

Acatistierul sfinților români, Vol. II (Martie-August)

Acatistierul sfinților români, Vol. II (Martie-August)

95 LEI info

Mineiul pe Martie

Mineiul pe Martie

94 LEI info

Ediție actualizată, 2019

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 11 - ediţie jubiliară

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 11 - ediţie jubiliară

93 LEI info

Volumul 11: Din scrierile Sf. Varsanufie cel Mare și Sf. Ioan din Gaza.

Mineiul pe februarie

Mineiul pe februarie

90 LEI info

Din nota editoarială: Luna februarie, a șasea din anul bisericesc, oferă dreptcredincioșilor creștini bucuria Praznicului împărătesc al Întâmpinării Domnului (2 februarie), care luminează duhovnicește primele

Liturghier

Liturghier

90 LEI info

Tiparit cu aprobarea Sfantului Sinod si cu binecuvantarea Prea Fericitului Parinte DANIEL, Patriahul Bisericii Ortodoxe Romane Liturghier cuprinzand: Vecernia, Utrenia, Dumnezeiestile Liturghii

Cântările Sfintei Liturghii - antologie psaltică

Cântările Sfintei Liturghii - antologie psaltică

89 LEI info

Ediţie îngrijită de Arhim. Clement Haralam şi Cezar Florin Cocuz

Aghiasmatar

Aghiasmatar

85 LEI info

Cuprinzând slujbe, rânduieli şi rugăciuni săvârşite de preot la diferite trebuinţe din viaţa creştinilor. „Pentru dreapta credinţă, creaţia a avut dintru început o menire liturgică,

Vecernierul

Vecernierul

85 LEI info

Ediția a patra a lucrării a apărut sub îngrijirea Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu Moldoveanu. Pentru selecția cântărilor din cuprinsul acestei cărți s-a ținut seama

Răspunsuri mari la Sfânta Liturghie. Antologie

Răspunsuri mari la Sfânta Liturghie. Antologie

85 LEI info

Ediție îngrijită de Arhim. Clement Haralam Tehnoredactare și așezare ison Cezar Florin Cocuz

Acatistierul Sfinților Români, VOL. I (Septembrie-Februarie)

Acatistierul Sfinților Români, VOL. I (Septembrie-Februarie)

84 LEI info

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 9 - ediţie jubiliară

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 9 - ediţie jubiliară

80 LEI info

Volumul 9: Din scrierile Sf. Ioan Scărarul și Avvei Dorotei.

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 8 - ediţie jubiliară

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 8 - ediţie jubiliară

80 LEI info

Volumul 8: Din scrierile părinților Calist și Ignatie Xanthopol, Calist Patriarhul, Calist Angelicude, Calist Catafygiotul, Sf. Simeon Noul Teolog, Teofan, Nicodim Aghioritul. Cu un capitol

Biblia (albă simplă, format mic 053)

Biblia (albă simplă, format mic 053)

75 LEI info

Biblia - format mic 053

Biblia - format mic 053

75 LEI info

... Traducerea Sfintei Scripturi în limba proprie fiecărui popor a constituit încă din vechime o grijă deosebită, tocmai pentru ca mesjul evanghelic să poată fi

Ceaslov

Ceaslov

74 LEI info

Ceaslovul conţine părţile fixe din ciclul zilnic de slujbe oficiate în bisericile ortodoxe. Găsim aici Vecernia, Pavecerniţa (mare şi mică), Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obedniţa, rugăciunile

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 7 - ediţie jubiliară

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 7 - ediţie jubiliară

71 LEI info

Volumul 7: Din scrierile Mitr. Teolipt al Filadelfiei, Sf. Grigorie Sinaitul și Sf. Grigorie Palama.

Psaltirea - editia Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa

Psaltirea - editia Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa

70 LEI info

„…altceva ne învaţă cărţile profeţilor, altceva cele istorice, altceva Legea şi altceva îndemnurile date prin Proverbe. Cartea Psalmilor cuprinde în sine tot ceea ce este

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 10 - ediţie jubiliară

Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii - IBT -vol. 10 - ediţie jubiliară

70 LEI info

Volumul 10: Din scrierile Sf. Isaac Sirul.

Constantin Brâncoveanu. Studii și cercetări academice

Constantin Brâncoveanu. Studii și cercetări academice

70 LEI info

Cuvânt împotriva elinilor. Tratat despre întruparea cuvântului. Trei cuvinte împotriva arienilor

Cuvânt împotriva elinilor. Tratat despre întruparea cuvântului. Trei cuvinte împotriva arienilor

69 LEI info

Tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cartea aduce cititorilor bucuria reîntâlnirii cu opera Părintelui alexandrin, trăitor în veacul al IV-lea.Volumul cuprinde trei dintre cele

Cantarile Triodului

Cantarile Triodului

69 LEI info

17 x 25 cm Coperti cartonate După
Dimitrie Suceveanu, Ş
tefanache Popescu, Ion Popescu-Pasă
rea, Anton Uncu ş
.a., selectate ş
i transcrise pe ambele notaţ
ii muzicale de Conferenţ
iar

Istoria Creștină Generală - vol. I (ab initio-1054) și vol. II (1054-până azi)

Istoria Creștină Generală - vol. I (ab initio-1054) și vol. II (1054-până azi)

67 LEI info

13 x 20 cm 360 + 484 pagini Aceste două volume apar ca urmare şi completare a celorlalte lucrări publicate până acum în domeniul Istoriei

Catavasier sau Octoih mic

Catavasier sau Octoih mic

65 LEI info

Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - IBT -vol. 3 - ediţie jubiliară

Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii - IBT -vol. 3 - ediţie jubiliară

65 LEI info

14 x 21 cm 516 pagini Traducere din greceşte, introducere şi note de Preotul Profesor Dr. Dumitru Stăniloae Cartea aceasta - Răspunsuri către Talasie, a

Noul Testament cu Psalmii format mare 053

Noul Testament cu Psalmii format mare 053

62 LEI info

Din Sfânta Scriptură
a Vechiului Testament cunoaş
tem cele despre facerea celor nevă
zute ş
i vă
zute, depre că
derea omului, despre puterea pe care au dobândit-o pă
catul ş
i